top of page

A la Rueda Rueda

İspanyolca çocuk atölye programı

"A la Rueda Rueda" çocuklar için İspanyolca disiplinler arası bir sanat atölyesidir.

Atölye çalışmaları haftada bir kez öğleden sonra yapılır.WUKgerçekleşir ve bir saat sürer.  

 

Her biri müzik, dans, tiyatro veya sanat alanlarından birine odaklanan bir faaliyetler döngüsü oluştururlar.

 

Program, çocuk felsefe dersleri, eğlenceli yazı odaları, "Fantastik Laboratuvar", edebiyat turları, konserler ve festivallerin yanı sıra zenginleştirici bir disiplinler arası karışım oluşturan Rueda sinemasıyla destekleniyor.

 

Bu şekilde, çocuklar oyun, doğaçlama, sosyal etkileşim ve sanatsal ifade yoluyla aktif olarak İspanyol dili ile temasa geçerler.

 

"Rueda" ilk kez 27 Eylül 2010'da gerçekleşti. Grosses Schiff derneği tarafından yürütülür.

İletişim:İvana Reyero

E-posta:alaruedarueda@gmx.net

Telefon:+43 650 640 7891Web:  www.alaruedarueda.org

bottom of page