top of page

Erken çocukluk eğitimi - Viyana'da eğitim

Grosses Schiff'te dilbilimcilerle işbirliği içinde çocuk gruplarının, boş zaman öğretmenlerinin ve anaokullarının denetçileri olarak pedagojik eğitim kursları sunuyoruz. Çocuklarla duyu bütünleme ve felsefe gibi belirli bilgi alanlarında temel bir anlayışa sahip olanları uzmanlaştırmak için gelişmiş atölye çalışmaları.

Kurslarda neler öğreniyorsunuz?

Didaktik yöntemler, çok dilli okuryazarlık, iletişim stratejileri ve diğer teorik bilgiler eşliğinde uygulamalı alıştırmalar, gözlemler, vaka çalışmaları, tartışma ve çocuk gruplarında uygulamaya yönelik öneriler. Bu kurslar küçük gruplar halinde yürütülür ve kişiselleştirilmiş öğrenmeye izin verir.

bottom of page